Kvalitet

Enplus certificering dækker hele forsyningskæden - fra produktion til levering til den endelige kunde, derfor sikrer systemet ensartet kvalitet og gennemsigtighed. Kvalitetskravene til pellet-producenter og pellet-forhandlende, som ønsker at blive certificerede er angivet i ENplus håndbogen.

Ejerskabet af varemærket ENplus tilhører europæiske Biomass Association AEBIOM (herunder Europæiske Pellet Råd - EPC). Retten til at tildele Enplus licens tilhører EPC/AEBIOM, ofte er der udpeget en lokal-nationale licensgiver, i Danmerk er ProPellets Denmark licensgiver.

I lande, hvor der ikke er nogen national licensgiver, som kører ENplus certificering på nationalt plan, kan virksomhederne anmode EPC om at blive certificeret direkte.